Image

Boating

 

check_condition_of_boat.jpg

 

 

Check condition of boat and equipment, hull, engine, fuel, tools, torch.
Scrúdaigh an bád agus an trealamh, cabhail, inneall, breosla, uirlisí, lampa.


check_the_weather_forecast_for_the_area.jpg 

 

Check the weather forecast for the area.
Éist le tuar na haimsire don cheantar.check_locally_concerning_currents_etc.jpg


 

 

Check locally concerning dangerous currents, strong tides.
"Aon sruthanna láidre nó farraigí móra thart anseo?" Cuir tuairisc faoi shruthanna láidre, farraigí móra nó eile.


do_not_drink_alcohol.jpg

 

 

Do not drink alcohol while setting out or during your trip
Na hól aon deoch mheisciúil roimhe nó le linn do thuraiscarry_alternative_means_of_propulsion_like_oars_motor_and_sails.jpg

 

 

Carry an alternative means of propulsion e.g. sails and oars or motor and oars
Bíodh an dara bealach gabhála agat, e.g. seolta agus maidí rámha, nó inneall agus maidí rámha.carry_a_first_aid_kit_and_distress_signals.jpg

 

 

 

Carry a first aid kit on board and distress signals (at least two parachute distress rockets, two red hand flares)
Bíodh bosca garchabhrach agus lasracha cruacháis (dhá roicéad cruacháis paraisiút agus dhá lasair láimhe dhearg, ar a laghad) ar bord.


carry_fire_extinguisherhand_bailer_and_an_anchor_with_rope_attached.jpg


 

 

Carry a fire extinguisher, a hand bailer or bucket with lanyard and an anchor with rope attached.
Bíodh múchtóir tine, soitheach taoscaigh nó buicéad le láinnéar, agus ancaire ar rópa agat.


carry_some_means_of_communication_with_the_shore.jpg

 

 

 

Carry marine radio or some means of communication with shore.
Bíodh raidió mara nó bealach éigin teangmhála leis an talamh agat.


do_not_overload_the_boat.jpg
 

 

 

Do not overload the boat - this will make it unstable.
Ná bíodh iomarca meáchain ar bord nó má bhíonn beidh an bád corrach.
dont_set_out_unless_accompanied_by_an_experienced_person.jpg

Do not set out unless accompanied by an experienced person.
Ná gabh chun farraige gan duine eolasach a bheith in do theannta

leave_details_of_your_planned_trip_with_someone_ashore.jpg

 

 

 

Leave details of your planned trip with someone ashore - including departure and arrival times, description of boat, names of persons on board, etc.
Inis do dhuine éigin ar talamh cá bhfuil do thriall - am fágála agus filleadh, an cineál báid, ainmneacha na ndaoine ar bord, agus mar sin de.


wear_a_lifejacket_at_all_times.jpg


 

 

Wear a lifejacket at all times
Caith seaicéad sábhála an t-am ar fad.keep_an_eye_on_the_weather.jpg


Keep an eye on the weather - seek shelter in good time.
Coinnigh súil ar an aimsir - téigh ar foscadh in am.
In Marine Emergencies, call 999 or 112 and ask for Coast Guard.

Glaoigh ar 999 nó 112 agus iarr Coast Guard


Cuimhnigh ar na rialacha seo - bíodh spóirt agat - agus fill abhaile slán.

Code of Practice: The Safe Operation of Recreational Craft

 

 

  • Irish Water Safety,  The Long Walk,  Galway,  Ireland.
  • © 2021 Irish Water Safety
  • Web Design By Webtrade.ie